Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Priorytet badań 2012 Publikacje Aktualności Zespół naukowców Kontakt 

Serdecznie witamy na stronie internetowej międzykulturowego projektu badań naukowych

Niemiecka kultura muzyczna w Europie Wschodniej

Oprócz krótkiego opisu projektu i charakteryzacji jego wcześniejszych oraz aktualnych tematów (priorytet badań 2004-2006, 2007-2010 i priorytet badań od roku 2012) informujemy Państwa o naszych publikacjach i aktualnych terminach, zespole naukowców i możliwościach kontaktu.

Oprócz wersji niemieckiej, cała strona internetowa przetłumaczona jest również na język angielski i rosyjski.


A K T U A L N O Ś C I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nowe publikacje: Czwarty tom sprawozdań międzykulturowego projektu badawczego została wydana: 'Niemiecka kultura muzyczna w Europie Wschodniej': Konstelacje – metamorfozy – dezyderata – perspektywy.