Home Informacje ogólne o projekcie Priorytety badań 2004-2006 Priorytety badań 2007-2010 Publikacje Aktualności Referaty gościnne Wystawa Zespół naukowców Kontakt

Praktyki muzyczne a nauki akademickie

Zbiór śląskiego kantora Kleina i początki muzykologii w Bonn

Na przełomie roku 1829/30 na Uniwersytet w Bonn zajechała furmanka transportująca z Berlina dwie ciężkie skrzynie. Zawierały one muzykalia ze spuścizny ewangelickiego kantora w śląskich Kowarach (niem. Schmiedeberg), Christiana Benjamina Kleina (1754-1825). Podczas tamtejszego przekazu były to 544 rękopisy i druki „Musica practica”, jak i 144 „Bücher über Tonkunst”.

Stich-Schmiedeberg
(Schmiedeberg nebst dem Riesengebirge
)

Ta zawartość, nabyta jako darowizna Friedricha Wilhelmsa III przez pruskie ministerstwo kultury w Nadrenii przez pierwszego kapelmistrza tutejszego uniwersytetu, Prof. Dra Heinricha Carla Breidensteina (1796-1876), stała się na długi czas głównym źródłem praktycznego jak i teoretycznego muzycznego kształcenia akademickiego, tudzież pielęgnacji tradycji muzycznych.

Przechowywany dziś częściowo w Instytucie Muzykologii / Sound Studies Uniwersytetu i częściowo w Bibliotece Uniwersytetu w Bonn zbiór Kleina, jest w swojej intencji użytkowej dokumentacją sięgającą ponad międzyregionalne, narodowe i wyznaniowe granice zbiorów.

Zbiór ten, jako stosunkowo dobrze zachowany, dokumentuje w autentyczny sposób wysoki poziom, jaki osiągnęła kościelna kultura muzyczna w małym śląskim mieście na przełomie XVIII i XIX wieku.

Zadaniem powyższej wystawy było ukazanie profilu tego zasobu jak i przyczyn jego przemian w kontekście ówczesnego ruchu restauracyjnego muzyki kościelnej, pruskiej polityki kulturalnej i interesów wcześniejszej muzykologii w Bonn i innych akademickich centrach w Niemczech.

Wystawa ukazuje zarys ogólny tego zbioru, jak i przyczyny jego przeobrażeń w kontekście ówczesnego ruchu odnowy muzyki sakralnej, polityki kulturalnej Prus i wcześniejszych zainteresowań niemieckiej muzykologii akademickiej.

Projekt wystawy:

Dr. Lucian Schiwietz
(Projekt naukowy)

Dr. Peter Stauder

(Biblioteka Uniwersytecka i Federalna Północnej Nadrenii-Westfalii)

 

Za wypożyczone materiały dziękujemy następującym instytucjom:


Wystawa miała miejsce od 28 września do 3 grudnia 2005 r. we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką i Federalną Północnej Nadrenii-Westfalii w Bonn.


Równolegle do wystawy ukazała się
Broszura informacyjna, która mogą Państwo u nas nabyć. Zainteresowanych prosimy o podanie adresu pocztowego (drogą telefoniczną lub poprzez e-mail).